Image picture

Duurzaamheid maakt deel uit van ons leven. Laten we zorgen voor een veilig en zorgeloos leven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De toekomst ligt in onze handen. Wij zijn er vast van overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om onze economische, ecologische en sociale systemen in de wereld te beschermen en te verbeteren, om een veilig, gezond en zorgeloos leven te garanderen voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.

ONZE ZORG

MVO is meer dan alleen het maken van gedurfde uitspraken op websites van bedrijven. Door het betrekken van de werknemers en door de bewustwording ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verbeteren, ontstaat een ander perspectief binnen Pipelife. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van People, Planet en Profit. Op deze wijze blijven wij een duurzame onderneming die continu in ontwikkeling is in goede harmonie met onze omgeving.

Code of Conduct

Achtergrond

Inventarisatie

CO2 Prestatieladder

Reductie

Initiatieven

REACH Info


Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de energiebronnen niet onuitputtelijk zijn en dat het gebruik ervan zijn invloed heeft op onze leefomgeving. Wij zien het dan ook als onze plicht om hier op een duurzame wijze mee om te gaan. Naast het maken van goede en duurzame producten houden wij ook rekening met onze omgeving en onze werknemers, immers een gemotiveerde organisatie is de sleutel tot duurzaam succes.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met een goed MVO beleid de juiste balans kunnen vinden tussen People, Planet en Profit. Al jarenlang zijn wij daarom bezig dit beleid vorm te geven. Zo hebben wij onze carbon Footprint vastgesteld en zijn we druk bezig om onze reductiedoelstellingen op het gebied van energieverbruik en CO2 te realiseren. Daarnaast zijn we zeer actief met recycling bezig en proberen het materiaalverbruik in onze producten terug te dringen. Ook middels een actief HSE-, milieu- en energiebeleid zijn wij bezig onze werkomgeving verder te verbeteren.

Duurzaamheid is een gezamenlijke inspanning van onze medewerkers, aandeelhouders, klanten, business partners, leveranciers en omgeving. Samen met deze partners zijn wij er van overtuigd dat wij ook in de toekomst ons beleid vorm kunnen geven en daardoor binnen onze branche een voortrekkersrol kunnen blijven vervullen.

Aart Jan, General Manager, Pipelife Nederland B.V.

Foto Aart Jan van der Meijden

Onze belofte

Duurzaamheid van het milieu staat centraal in de wereld van kunststof buis-technologie. Bewust van de vele groepen die wij bedienen heeft Pipelife een verbintenis tot Corporate Social Responsibility (CSR) dat wij uitdragen in al onze activiteiten over de hele wereld. Wij nemen dan ook de verantwoordelijkheid op ons voor de impact van onze activiteiten op het milieu, klanten, werknemers, omgeving en alle andere betrokkenen binnen de publieke sfeer.

Ons plan

Als lid van The Plastic Pipe & Fittings Association (TEPPFA), speelt Pipelife een leidende rol spelen in het bevorderen van de milieuvoordelen van kunststof leidingsystemen. Deze aandacht voor onze producten strekt zich uit over de volledige levenscyclus, van grondstof tot productie en distributie, tot het einde van de levensduur en recycling.

Ons innovatieprogramma wat zich uitstrekt over het gehele bedrijf wordt continue gevoed door ideeën van onze medewerkers om nieuwe producten en diensten in te voeren of bestaande te verbeteren. De medewerkers zijn essentieel voor het succes van Pipelife daarom creëren we een veilige, gezonde en productieve werkomgeving. Hun betrokkenheid en expertise worden zeer gewaardeerd.

Ieder jaar publiceert Pipelife zijn elektrische energie verbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en hergebruik statistieken. In de nabije toekomst, zullen wij deze rapportage uitbreiden om stap-voor-stap al onze MVO-cijfers te introduceren. Deze zullen onder andere milieudoelstellingen, gedragscodes, sociale prestaties, evenals de belangrijkste indicatoren voor veiligheid en gezondheid bevatten.

Onze vooruitgang

Pipelife heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in het reduceren van haar energiegebruik en initiatieven hiertoe op te zetten of te ondersteunen. Al jarenlang is Pipelife deelnemer aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Als deelnemer dient hiervoor een energie-efficiëntie plan te worden opgesteld met reductiemaatregelen. Om de voortgang hiervan te bewaken moet jaarlijks aan RVO worden gerapporteerd. Ook is Pipelife al weer een aantal jaren gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. In de rapportages hiervoor is de voortgang te volgen.

Onze doelstellingen

Een belangrijk onderdeel van onze strategie is het actief nastreven van onze reductie doelstellingen. Goede vooruitgang is tot dusver geboekt bij het realiseren van deze doelstellingen. De uitstoot van CO2 (ton) en het waterverbruik zijn verminderd en het gebruik van gerecycleerd materiaal is sterk toegenomen. Door het motiveren van onze medewerkers zullen we trachten de doelstellingen te bereiken binnen de gestelde termijn.

Ons doel

In de huidige competitieve wereld erkent Pipelife het belang en het voordeel wat wordt geboekt door haar MVO-beleid te promoten. Het MVO-beleid is daarom een geïntegreerd onderdeel geworden van onze strategie en in onze dagelijkse activiteiten.

Contact

Kies de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbel service
Wij nemen z.s.m. telefonisch contact met je op
E-mail service
Wij nemen per e-mail z.s.m. contact met je op

Deel:

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail