Reductie

New Energy

Energie- en CO2-reductiebeleid

Pipelife is zich bewust van de milieu-effecten van haar energieverbruik en heeft zich daarom ten doel gesteld het energieverbruik op structurele wijze te verlagen en de energie efficiency van haar processen te verbeteren. Om dit te bereiken heeft Pipelife een energiemanagement systeem ingericht conform ISO 50001, neemt zij deel aan het Meerjaren Energiebesparings-programma rubber, lijm- en kunststofindustrie MJA) en heeft diverse reductiemaatregelen in gang gezet.

Persoonlijk bewustzijn

Het persoonlijk bewust maken van de medewerkers is wellicht de meest voor de hand liggende reductiemaatregel. Door het milieu-effect van hun handelen zichtbaar te maken worden de medewerkers zich bewust van hun handelen. Het licht uitdoen, de kachel lager zetten of de machine uitzetten zijn eenvoudige handelingen waarmee toch al een aanzienlijke besparing kan worden bereikt.

Groen investeren

Bij elke investering is één van de criteria het energieverbruik. Het energieverbruik wordt getoetst en meegenomen in de uiteindelijke beslissing tot aankoop. Daarnaast wordt het energieverbruik van machines gemeten. Als blijkt dat deze te hoog is worden maatregelen getroffen of kunnen deze worden vervangen.

Green car policy

Bij de aanschaf van zakenauto’s wordt een groen beleid gehanteerd. De auto’s die worden aangeschaft dienen te zijn voorzien van energielabel A of B.

Slim produceren

Binnen de productie lopen diverse initiatieven om de efficiëncy te vergroten. Er worden nieuwe technieken toegepast om de buizen lichter te maken, betere technieken die leiden tot een reductie van de hoeveelheid uitval en een verhoging van de output waardoor de energiebelasting per geproduceerde kilo daalt.

Hergebruik materiaal

Vanuit de markt komt steeds meer materiaal beschikbaar voor hergebruik. Betere inzameling en betere scheiding in het recyclingsproces maken dit materiaal steeds beter inzetbaar bij de productie van nieuwe buizen en hulpstukken. Door het inzetten van steeds meer regeneraat wordt voorkomen dat nieuwe grondstof moet worden aangewend en komen we dichter bij een circulair product. 

Energiezuinige verlichting

Voor verlichting wordt alleen nog gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting. Daarnaast is de bestaande verlichting nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Door het toepassen van LED verlichting, het aanpassen van het lichtplan en het toepassen van sensoren is nog een aanzienlijke besparing te behalen.

Kantoorapparatuur

Bij de aanschaf van kantoorapparatuur wordt kritisch gekeken naar het energieverbruik. Zo zullen bijvoorbeeld de koffie-automaten worden vervangen door energiezuinige exemplaren.

Groene stroom

Daar waar mogelijk zal Pipelife overschakelen op groene stroom. Pipelife legt in eerste instantie de focus op het reduceren van het verbruik. Onze kwantitatieve reductiedoelstellingen en het overzicht van het energiemanagement systeem zijn beschreven in onze halfjaarlijkse Carbon Footprint rapportages. Hiervoor verwijzen wij u graag naar deze rapportages.

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail