Inventarisatie

Meest recente rapportages

Rapportage & Voortgang

Pipelife Nederland heeft haar Carbon Footprint van 2010 vastgesteld en de voortgang in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 gemeten.

De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG ) protocol. De organisatie grenzen zijn gekozen op basis van de ‘control approach’ . Dit betekent dat binnen de analyse de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers zijn meegenomen die werken bij Pipelife Nederland.

Het vaststellen van de organisatie grenzen betekent tevens het identificeren van de GHG-emissies en absorptie door de activiteiten van de organisatie en het categoriseren in directe emissie door verbranding van grondstoffen, indirecte emissie door energiegebruik en overige indirecte emissies. Het behelst tevens het bepalen welke andere indirecte emissie wordt gekwantificeerd en gerapporteerd.

Het GHG identificeert drie bronnen van emissie, bekend als scopes:

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines en verwarmingsinstallaties, zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn of geleased worden door de rapporterende organisatie. Ook omvat scope 1 het beheer van emissies door toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties. Dit conform de STEK regelgeving.

Scope II

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte en de indirecte emissies als gevolg van het zakelijk verkeer met privé voertuigen en het vliegverkeer.

Scope III

Scope III omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer. Ook omvat het de productie van ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer.

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop u met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met u op
E-Mail service
We nemen contact met u op via e-mail