Pipelife Storm Water Closed
Pipelife Storm Water Open

Raineo zorgt voor een droge en veilige leefomgeving

Voorkom overstromingen met regenwaterbeheer

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, eventueel filtert en zuivert, en het opslaat en gecontroleerd afvoert.
Vang grote hoeveelheden regenwater op in korte tijd met ons regenwaterbeheersysteem op maat. Zónder de bestaande riolering te overbelasten. Van woonwijk en stadscentrum, en van vliegveld tot industriegebied. Met onze totaaloplossing voor regenwaterbeheer blijft iedere omgeving, hoe complex ook, veilig en leefbaar. Óók tijdens extreme regenval.

Hydrosystem 500 mit Anschluß an Wasser von Strasse

Opvangen & filteren

Een overstroming van het riool brengt gezondheidsrisico's met zich mee voor mens en dier. Door een effectief regenwaterbeheersysteem dat grote hoeveelheden water in één keer kan opvangen en door het regenwater te filteren voor het wordt afgevoerd kan vervuiling worden voorkomen. Daarom bieden wij een breed aanbod aan filtermogelijkheden voor een optimaal regenwaterbeheersysteem. 

Stormbox II Zielona Gora Poland

Opslaan & afvoeren

Zware regenval kan ervoor zorgen dat het rioolsysteem overbelast raakt. Daarnaast kan de bodem niet oneindig veel water in een korte tijd opnemen. Ons regenwaterbeheersysteem zorgt dat het water tijdelijk kan worden opgeslagen in infiltratiekratten. Zodat het vervolgens gecontroleerd kan worden afgevoerd of eventueel na filteren en/of zuiveren kan worden hergebruikt. 

Controleren & monitoren

Onze inspectieputten zijn ervoor gemaakt om toegang te bieden tot het systeem voor inspectie, onderhoud en reinigen. Zodat het systeem altijd naar behoeven blijft werken. Daarnaast hebben we ook een uniek bewakingssysteem die op afstand, en in realtime, inzichten biedt in de waterreservoirs. Met de Smart Raineo voorspellen we overstromingen, monitoren we de onderhoudstoestand en voorkomen we onnodige kosten. 

PIPELIFE RAINEO: HOE WERKT HET?

Klimaatveranderingen zorgen voor extreme regenval

Klimaatveranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. We worden geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden, zoals perioden van hitte en droogte of juist buitensporige regenval. Vooral binnen de gebouwde omgeving kunnen er door extreme regenval lokaal plotseling overstromingen ontstaan. Woonwijken, stadscentra en andere risicovolle gebieden krijgen daardoor te maken met wateroverlast. Dit heeft vergaande gevolgen voor ons allemaal. De oplossing is efficiënt regenwaterbeheer!

Onverwachte overstromingen

Onverwachte lokale overstromingen zorgen voor problemen 

Zulke plotselinge lokale overstromingen veroorzaken schade aan onze openbare en particuliere eigendommen en verstoren ons dagelijks leven. En dat niet alleen, vervuiling door overstromingen kan belangrijke consequenties hebben voor onze gezondheid.  

Plotselinge overstromingen brengen veel onrust én hebben daarnaast grote financiële gevolgen voor de overheid en particulieren. Volgens onderzoek van de Europese overheid kunnen de kosten die veroorzaakt worden door deze overstromingen zelfs vervijfvoudigen in 2050.  

Young mother with little son walking in the street after a rain. Rear view

Wateroverlast verminderen

Overstromingen en wateroverlast beperken en voorkomen? De oplossing is efficiënt regenwaterbeheer!

Gelukkig kunnen we samen preventieve maatregelen nemen zodat overstromingen en wateroverlast worden beperkt en zelfs voorkomen! Hoe? Door op een efficiënte manier het overtollig regenwater te beheren en bij mogelijke (dreigende) overstromingen op tijd te waarschuwen. Bijvoorbeeld met Raineo, ons regenwaterbeheersysteem op maat.

Pipelife Storm Water Open

Grote hoeveelheden regenwater opvangen

Vang in korte tijd grote hoeveelheden regenwater op met Raineo

Met onze totaaloplossing Raineo kan er tijdens hevige regenval in korte tijd een grote hoeveelheid regenwater worden opgevangen en indien gewenst gecontroleerd afgevoerd.  

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, eventueel filtert en zuivert, en het opslaat en gecontroleerd afvoert. Het ondergronds opslagsysteem vangt het water op voordat het de bestaande riolering bereikt. Op die manier raakt de riolering niet overbelast tijdens hevige regenval. Het modulaire opslagsysteem is uit te breiden tot iedere gewenste opslagcapaciteit.

PIP_NLE_Sewage_AlbertCuypstraat_Soest

Raineo, regenwaterbeheer op maat

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert.

Samen met de betrokkenen kunnen wij voor iedere type omgeving een passend regenwaterbeheersysteem ontwerpen, dat precies aansluit bij de gewenste capaciteitsgrootte en de opslag- en afvoerbehoeftes van de omgeving.

Het water kan worden gefilterd en gezuiverd, worden opgeslagen voor hergebruik, gecontroleerd worden afgegeven aan de bodem middels een infiltratiesysteem, of veilig worden afgevoerd naar het riool of een andere bestemming. 

PIP_NLE_Sewage_Boxcomplex_Waalwijk

Doeltreffend regenwaterbeheer

In uitdagende omstandigheden 

Met ons flexibele regenwaterbeheersysteem is er voor iedere omgeving, hoe uitdagend en complex ook, een oplossing. Want we kunnen met Raineo het regenwaterbeheer precies afstemmen wat er nodig is voor jouw specifieke omgeving en situatie. Van woonwijk en stadscentrum, tot vliegveld en industriegebied. Met onze totaaloplossing voor regenwaterbeheer blijft iedere omgeving veilig en leefbaar. Óók tijdens extreme regenval. 

Landend vliegtuig op vliegveld

KOSTEN VAN OVERSTROMINGEN IN EUROPA KUNNEN TEGEN 2050 VERVIJFVOUDIGEN

Blijkt uit onderzoek van de AFM, Autoriteit Financiële Markten

Voordelen van onze raineo:

Klik op de voordelen voor een uitgebreide beschrijving

Met een regenwaterbeheersysteem dat we samen precies afstemmen op wat er nodig is voor jouw specifieke omgeving en situatie. Van woonwijk en stadscentrum, tot vliegveld en industriegebied, met onze totaaloplossing voor regenwaterbeheer blijft iedere omgeving veilig en leefbaar. En wordt het dagelijks leven minder ingrijpend verstoord. Óók tijdens extreme regenval.

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze.

Het ondergronds opslagsysteem vangt het overtollig regenwater op voordat het water de bestaande riolering bereikt. Daardoor worden de bestaande riolering en waterzuiveringsinstallaties niet overbelast, en kan overstroming van de riolering worden voorkomen. 

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze.

Het ondergronds opslagsysteem kan worden geïnstalleerd zonder dat de bestaande riolering wordt uitgebreid of vergroot. Dat kan vaak tegen lagere kosten dan het aanpassen of vernieuwen van de bestaande riolering.

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze.

Het modulair ondergronds opslagsysteem kan worden aangepast en uitgebreid tot iedere gewenste capaciteitsgrootte. Het flexibele opslagsysteem past in vrijwel elke lay-out en structuur. Zo is er in ieder type omgeving, hoe complex ook, altijd voldoende opslagcapaciteit om grote hoeveelheden regenwater in korte tijd op te vangen.

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze.

Regenachtige straat in Amsterdam

Onze raineo zorgt ook voor:

Klik op de voordelen voor een uitgebreide beschrijving

Met Raineo kan worden voldaan aan iedere opslag- en afvoerbehoefte. Raineo kan het water opvangen, filteren en/of zuiveren, opslaan voor hergebruik, laten infiltreren in de bodem of gecontroleerd afvoeren naar het riool of een andere bestemming. Op die manier is er met Raineo voor iedere situatie een oplossing op maat.

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze.

Het aanvullende monitoringsysteem Smart Raineo voorspelt mogelijke overstromingen en stuurt waarschuwingen uit bij dreigende overstromingen. Op die manier kan er op tijd worden ingegrepen zodat schade door overstromingen kan worden voorkomen.

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze.

Smart Raineo bewaakt het stormwatersysteem en stuurt onderhoudswaarschuwingen wanneer het systeem moet worden gecontroleerd. Zo weet je precies wanneer er controles voor onderhoud nodig zijn, en hoeft er niemand onnodig op pad gestuurd te worden voor controles.

Raineo is een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat of afvoert op elke gewenste wijze. 

meer veiligheid en grotere capaciteit tegen lagere kosten

Overstroomde straat met fietsers

Meer veiligheid

Overstroming van het riool brengt risico’s met zich mee voor mens en dier. Door een ondergronds regenwateropslagsysteem aan te leggen kan overtollig regenwater worden opgevangen vóórdat het water het bestaande riool bereikt. Zo wordt het bestaande riool tijdens hevige regenval niet overbelast en zal het riool niet overstromen. En dat is beter voor de gezondheid en veiligheid van ons allemaal. 

Stormbox I reference in Oulu Finland 2016

Grotere capaciteit

Het ondergrondse opslagsysteem is modulair, en kan worden aangepast voor elke capaciteitsgrootte. Op die manier kan jouw systeem grote hoeveelheden water opvangen in een korte tijd, en worden rioleringen en waterzuiveringsinstallaties ontlast.

Collega aan het werk achter computer

Lagere kosten

Door een ondergronds regenwateropslagsysteem te installeren hoeft de bestaande riolering niet te worden uitgebreid of vergroot. Zo realiseer je meer opvang- en opslagcapaciteit tegen lagere kosten.

Doeltreffend regenwaterbeheer in uitdagende omstandigheden. Raineo.

Raineo in actie

Het modulaire watermanagementsysteem Raineo®: opvangen en afvoeren, veilig opslaan en geavanceerd zuiveren. Veilig, duurzaam en efficiënt. Raineo® van Pipelife is dé totaaloplossing voor regenwaterbeheer.

Raineo® biedt optimale bescherming tegen wateroverlast en watervervuiling. Het ondergronds opslagsysteem vangt het overtollige water op, waardoor wateroverlast wordt beperkt. Het water kan worden gezuiverd voor hergebruik, worden opgeslagen, geïnfiltreerd of afgevoerd. Het waarschuwingssysteem waarschuwt vooraf en op afstand, zodat er op tijd actie kan worden ondernomen. Het regenwaterbeheersysteem past in vrijwel elke lay-out en structuur, en kan elke gewenste capaciteitsgrootte aan. Met Raineo® beschermen we steden, woonwijken en wegen, luchthavens, industriegebieden en landbouw tegen wateroverlast en watervervuiling.

Thumbnail Raineo video
Pipelife Smart Raineo meter installed on the street

Smart Raineo waarschuwt bij dreigende overstromingen

Naast een veilige opvang, opslag en afvoer van water, kan het aanvullende monitoringsysteem Smart Raineo waarschuwen bij dreigende overstromingen. Door de waarschuwingen vooraf, bij dreigende overstromingen van de waterreservoirs, kunnen er tijdig extra maatregelen worden genomen. Op die manier kan schade door overstromingen worden voorkomen. Ook waarschuwt Smart Raineo wanneer er controle voor onderhoud nodig is aan de waterreservoirs.

Raineo in de praktijk

Schematische uitwerking van ons Raineo systeem voor
overstromingsvermindering en -preventie


Raineo is een alles-in-één oplossing die kan worden ingezet onder verschillende omstandigheden voor verschillende toepassingen. Daardoor hebben de ontwerper en de klant de keuze regenwater te verzamelen wanneer en hoe ze maar willen. Met Raineo ben je niet alleen voorbereid op de behoeften van vandaag, maar ook voor die van morgen. Afhankelijk van de omstandigheden en doelstellingen, worden alle onderdelen van de Raineo op maat aangepast: opvangen, zuiveren, filteren, opslaan, vervoeren en de keuze voor hergebruik of een gecontroleerde afvoer naar een andere locatie.


productoverzicht

PLK_Pipelife-Stormbox

Stormbox

De Stormbox I infiltratiekratten zijn ontwikkeld voor ons Raineo regenwaterbeheersysteem. In de kratten kan het regenwater (tijdelijk) worden opgeslagen om zo overlast te verminderen en voorkomen. Het regenwater wordt opgevangen en via onze PVC of PP Pragma buizen naar de infiltratiekratten getransporteerd. 

PLK_Stormbox II

Stormbox II

De zij- en bodemwanden van de STORMBOX II infiltratiekratten zijn ontworpen om het geotextiel te beschermen tijdens hogedrukreiniging. Bovendien zijn de kratten makkelijker te inspecteren door de royale tunnels en een adapter die bovenop de box geplaatst kan worden.

PLK-zestaw-pomiarowy-raineo_

Smart Raineo

Met de toevoeging van de Smart Raineo ontstaat er een systeem dat naast een veilige opvang, opslag en afvoer van water, ook in real-time inzicht geeft in het waterniveau, onderhoudsstatus en kans op overstroming. Dankzij de slimme meters kan de Smart Raineo waarschuwen bij dreigende overstromingen of wanneer onderhoud nodig is. Waardoor schade door wateroverlast kan worden beperkt of voorkomen.

Wat is raineo?

Raineo is ons flexibel modulair regenwaterbeheersysteem. Met ons regenwaterbeheersysteem op maat wordt overtollig regenwater opgevangen, gefilterd en gezuiverd en gecontroleerd afgevoerd.

Op die manier houden we jouw leefomgeving droog en veilig. En kun jij gerust zijn. Ook tijdens extreme regenval.

Daarnaast kan Smart Raineo waarschuwen bij dreigende overstromingen en waar en wanneer er onderhoud aan het systeem nodig is.


Ga met ons in gesprek en daag ons uit!

Contactfoto Rob Dekker2

Rob Dekker2

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 523

Irene Bloemendaal

Irene Bloemendaal

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 674

Contactfoto Mümtaz Yilmaz

Mümtaz Yilmaz

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 579

Contactfoto Frank Muis

Frank Muis

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 672

Hugo Lamper

Hugo Lamper

Technisch commercieel adviseur

Sewage

+31 6 11 50 83 20

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail