Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

Percodrain

Percodrain is een gesleufd volwandig HDPE drainagesysteem dat wordt toepast voor flexibele systemen met een grote weerstand tegen uitwendige druk en een hoge chemische resistentie. Percodrain wordt gemaakt van standaard PE buizen.

De perforatie kan op vele manieren worden aangebracht. In dwarsrichting en in delen van de omtrek. Perforatiebreedte van 1,5 tot 8mm. De perforatielengte is afhankelijk van het gewenste geperforeerde oppervlak en de buisdiameter.

Door de sleuven in dwarsrichting op de buis aan te brengen ontstaat een drainagebuis met een zeer grote weerstand tegen uitwendige belastingen en een hoge chemische weerstand. Dit maakt Percodrain vooral geschikt voor situaties. Met hoge bovenbelastingen, ongelijke zettingen, temperatuurschommelingen en agressief percolaat.

De buizen kunnen worden verbonden met klikmoffen, electrolasmoffen of spiegellassen. Hiervoor zijn een groot aantal hulpstukken verkrijgbaar zoals moffen, bochten, T-stukken, verloopstukken, expansiestukken, etc.

Toepassing

Percodrain kan worden toegepast in flexibele drainagesystemen met grote weerstand tegen uitwendige druk en chemische resistentie zoals:

  • Percolaatdrainage
  • In zeer sterk vervuilde milieu’s
  • Bodemsaneringen Bouwplaatsen
  • Ontgassingssystemen
  • Calamiteitendrainage voor industriële complexen
  • Drainagesystemen op vliegvelden

De perforatie kan op vele manieren worden aangebracht. Omdat het perforatiepatroon afhankelijk is van de toepassing zal in de meeste gevallen de Percodrain projectmatig worden samengesteld.

Gezien de toepassingsgebieden van Percodrain wordt deze meestal omhuld met PP450 of PP700. Andere omhullingen zijn op aanvraag leverbaar.

overzichtdr000