Smart Raineo meter installed on the street. Man is looking at the computer.

Meten, monitoren en waarschuwen. Smart Raineo.

Veiliger regenwaterbeheer door slimme inzichten

Smart Raineo is ons unieke bewakingssysteem voor waterreservoirs. Het bewakingssysteem op afstand genereert en stuurt realtime gegevens én voorspellingen over de toestand in de waterreservoirs. Met het Smart Raineo meetsysteem bewaken we zo het waterpeil in de waterreservoirs en monitoren we de onderhoudstoestand van de waterreservoirs.

Smart Raineo waarschuwt bij dreigende overstroming


Het Smart Raineo meetsysteem bepaalt het waterpeil in het waterreservoir door het meten van de waterdruk in de tank. Ook meet het systeem de intensiteit van de regenval op de desbetreffende locatie. Op basis van deze gegevens en de voorspelde weeromstandigheden voorspellen we met Smart Raineo mogelijke overstromingen van het wateropslagsysteem.

Bij dreigende overstromingen stuurt het systeem twee dagen van te voren waarschuwingen naar de beheerders van het regenwatersysteem. Met deze waarschuwingen vooraf zorgen we ervoor dat er tijdig aanvullende maatregelen kunnen worden genomen. Zo beperken we met Smart Raineo schade door wateroverlast. Het Smart Raineo systeem stuurt ook een melding op het moment dat de waterreservoirs daadwerkelijk overstromen.

Meer veiligheid en minder schade door waarschuwing vooraf

Door de waarschuwing voor een mogelijke overstroming kunnen gebiedsbeheerders ruim op tijd schakelen. Beheerders kunnen bijvoorbeeld verkeerstunnels en wegen afsluiten en het verkeer omleiden. In stedelijke gebieden kunnen parkeerterreinen en parkeergarages worden afgesloten, en betrokkenen in woon- en winkelgebieden kunnen maatregelen treffen ter bescherming tegen wateroverlast. 

Zo bieden we met Smart Raineo meer veiligheid voor mens en dier, en zorgen we voor beperking van schade door wateroverlast.

Overstroomde straat met fietsers

Smart Raineo waarschuwt bij mogelijk onderhoud van de waterreservoirs

Ook monitoren we met Smart Raineo de actuele onderhoudstoestand van de wateropslagtanks. Het systeem meet de infiltratiesnelheid en waarschuwt wanneer er mogelijk onderhoud nodig is aan de wateropslagtanks. Door deze onderhoudswaarschuwingen kan er gericht onderhoudscontrole worden uitgevoerd, en zijn onnodige controles overbodig.

Stormbox II cleaning
Young mother with little son walking in the street after a rain. Rear view

voordelen van de smart raineo:

Door waarschuwingen aan bijvoorbeeld wegbeheer en stadsbeheer kan er op tijd worden ingegrepen en aanvullende maatregelen worden genomen. Zoals het afsluiten van een verkeerstunnel of weg of het afsluiten van terreinen en gebieden in de gebouwde omgeving. Dat betekent meer veiligheid voor mens en dier, en minder schade door wateroverlast.

Het systeem houdt de beheerder van de waterreservoirs constant op de hoogte over de toestand van het water, mogelijke overvulling of de noodzaak van reiniging. Zo is er maximale controle op de staat van de waterreservoirs.

Met onderhoudswaarschuwingen vertelt het monitoringsysteem precies wanneer het stormwatersysteem moet worden gecontroleerd. Zo hoeft er niemand onnodig op pad gestuurd te worden om controles uit te voeren.


Ga met ons in gesprek en daag ons uit!

Contactfoto Rob Dekker2

Rob Dekker

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 523

Irene Bloemendaal

Irene Bloemendaal

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 674

Contactfoto Mümtaz Yilmaz

Mümtaz Yilmaz

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 579

Contactfoto Frank Muis

Frank Muis

Salesdesk

Sewage

+31 228 355 672

Hugo Lamper

Hugo Lamper

Technisch commercieel adviseur

Sewage

+31 6 11 50 83 20

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail