Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

Drainflex

Drainflex is de handelsnaam van de geribbelde drainagebuis van Pipelife. Het Drainflex®-systeem heeft uitstekende drainerende kenmerken en biedt een complete oplossing.
De buizen zijn zeer flexibel en geel van kleur. Drainflex kan met of zonder perforaties in diverse diameters worden geleverd. Er zijn verschillende typen van ommanteling mogelijk.

Toepassingen

Drainflex systemen worden o.a. toegepast voor:

  • Het voorkomen van wateroverlast op landbouwgronden
  • Het draineren/infiltreren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen
  • Berm- en wegdrainage
  • Verbetering van de bodemstructuur
  • Bodemsaneringen
  • Grondwaterstandbeheersing

Eigenschappen

De hoge kwaliteit van het buismateriaal geeft de Drainflex buis een zeer lange levensduur. De drainerende eigenschappen van Drainflex buizen zijn uitstekend. De perforaties liggen in het dal van het ribbelprofiel.
Op deze manier ontstaat er een gunstige instroming en is het gevaar van dichtslibben gering. De afvoercapaciteit is daardoor zeer hoog.

Drainflex wordt geleverd op rollen van lange lengte. Het aantal verbindingen is daardoor beperkt en de buis kan tevens snel worden gelegd.

Ommanteling

De ommanteling heeft een filterende werking en vergroot de omtrek van de buis. Hierdoor wordt het inspoelen van bodemdeeltjes tegengegaan, de toestroming en de waterafvoer verbeterd. De grondsoort en het toepassingsgebied zijn bepalend voor de keuze van een bepaald type ommanteling.

o(90) – Waarde

De karakteristieke porïengrootte, de o(90) waarde of het o(90) getal, geeft de mate van dichtheid weer van een omhullingsmateriaal met betrekking tot de inspoeling van gronddeeltjes.
 

Normen

NEN 7036, 7047, 7048, 7080 en 7090
BRL’s K423/01, 425/01 en 426/01

Op basis van een groot aantal normen en beoordelingsrichtlijnen is voor de diverse producten, in de diameters tot en met 100 mm, het KOMO-keur verkregen. Dit is NEN 7036.

Voor de diameters 125, 160 en 200 mm wordt de Duitse norm gehanteerd. (DIN 1187).

overzichtdr000