Nieuwe directeur zet nadrukkelijk in op verduurzaming bouw

30 december 2020 | 4 min lezen

Per 1 januari verwelkomen wij Aart Jan van der Meijden als nieuwe directeur van Pipelife Nederland. Hij komt van het Weense hoofdkantoor van het beursgenoteerde moederbedrijf Wienerberger AG, waar Pipelife toe behoort, en volgt Mark van Loon op, die zijn carrière in omgekeerde richting voortzet. Met de komst van Van der Meijden willen wij nadrukkelijk inzetten op groei en onze positie in Nederland op het gebied van verduurzaming in de bouw verder uitbouwen.

Pipelife vergaarde nationaal bekendheid met ‘de buis met de drie levens’, ontwikkeld onder leiding van vertrekkend directeur Mark van Loon: “Door middel van recycling en hergebruik van grondstoffen verlengen we de levensduur van deze buis tot wel driehonderd jaar.”

Europese Green Deal

Samen met Wienerberger Nederland, producent van o.a. keramische dakpannen en bakstenen, gaat Pipelife nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Deze zijn gericht op efficiënter bouwen en sluiten nauw aan bij de Europese Green Deal, de routekaart om de economie te verduurzamen. Duurzaamheid en circulariteit staan dan ook hoog op de agenda van zowel het moederbedrijf als de Nederlandse vestigingen van Pipelife en Wienerberger. De Wienerberger Groep ziet de Green Deal en de grotere infrawerken nadrukkelijk als mogelijkheden om te investeren in aanvullende activiteiten en locaties in Nederland.

Nieuw groeifase door innovatie

Met deze managementwissel maakt Pipelife Nederland zich op voor een nieuwe groeifase. Van der Meijden: “Die willen we vormgeven door productontwikkeling met klanten en partners, verdergaande verduurzaming van de productieprocessen en door uitbreiding van het servicepakket. Duurzaamheid en circulariteit staan hierbij centraal; thema’s die niet zonder innovatie kunnen.” Van Loon: “Je ziet dat Nederland op allerlei fronten vooroploopt. Nederland is dan ook een belangrijke markt, waarin we nadrukkelijk willen groeien. Er bestaan grote plannen om de infrastructuur te verbeteren en woningen te verduurzamen; terreinen waarop Pipelife en Wienerberger innovatieve en duurzame oplossingen bieden en waarin we graag investeren om onze positie te versterken. Onze groeistrategie is gebaseerd op innovatie en synergie.”

Water, de nieuwste grondstof

“De nieuwste ontwikkeling van Pipelife is de toepassing van sensoren in buizen om het waterbeheer te vereenvoudigen,” vertelt Van Loon die in Wenen medeverantwoordelijk wordt voor het duurzaamheidsbeleid. “Van al ons drinkwater komt maar 92 procent terecht bij de klant in Europa. Acht procent verdwijnt en niemand weet hoe. Wij gaan betaalbare sensoring leveren, waarmee bedrijven als PWN en Vitens straks op grote schaal meetpunten hebben om het waternetwerk nauwkeurig te monitoren en optimaliseren.” Van der Meijden: “Acht procent klinkt misschien triviaal, maar ons klimaat verandert en als je dan op eenvoudige wijze het water beter kunt beheren, betekent dat een enorme milieuwinst en kostenbesparing.”

Dakinnovatie

Door meer synergie tussen Wienerberger en Pipelife, wordt het ook mogelijk om systematisch en op industriële schaal complexe, slimme en duurzame toepassingen te ontwikkelen. Van der Meijden: “De sensorkennis van Pipelife kunnen we in combinatie met de expertise van Wienerberger ook gebruiken op andere gebieden. Er liggen grote kansen om in de gebouwde omgeving Pipelife-hemelwaterafvoer- en opvangsystemen te combineren. Als je een groen dak hebt, wil je weten of het niet te droog of te nat is. Net als dat je bij de aanleg van een park het grondwaterpeil wilt monitoren. Dat zijn voor ons interessante en kansrijke werkgebieden.”

Innovatie in digitalisering en prefabricering

In het rijtje van innovaties past ook de digitalisering van het ontwerpen van (elektrische) installaties. Pipelife speelt hierop in met elektrische buisoplossingen. Per woning en woonlaag wordt een kabelboom op maat geprogrammeerd en gefabriceerd. Van der Meijden: “De installateur hoeft alleen nog maar een kabelboom, de spider,  op de vloer of op de wand te schieten. Dat scheelt veel tijd. Met prefab produceren is het mogelijk om al in een vroege fase van het planningsproces samen te werken met ontwikkelaars en bouwers. Digitalisering zorgt in één keer voor een enorme versnelling op de bouwplaats met minder fouten en dus geringere faalkosten. Het draagt bovendien in belangrijke mate bij aan onze vergaande ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.”

Synergie creëren

Het Wienerberger-consortium beschikt over veel expertise en ervaring met de ontwikkeling van op maat gesneden oplossingen in samenwerking met lokale partners. Van der Meijden: “Ik ben ervan overtuigd dat de beste oplossingen ontstaan, door nauw samen te werken en synergie te creëren met lokale partners. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze oplossingen voor regenwateroverlast. Hiermee wordt het overvloedige water op daken opgevangen en lokaal opgeslagen voor latere infiltratie. Andere voorbeelden zijn de veiligheid van gasnetwerken en prefab bouwen. Hiervoor leveren we innovatieve systemen die later gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.”

Meerwaarde in samenwerking

Om zo efficiënt mogelijk te innoveren, bundelen Pipelife en Wienerberger de krachten. Waar Pipelife zich richt op oplossingen voor de inframarkt en de installatiebranche ligt de focus van Wienerberger op bouwsystemen en keramische bestrating. Van der Meijden: “Door intensiever samen te werken, willen we een betrouwbare partner zijn in het bieden van complexe oplossingen. Wij lopen al voorop in het gebruik van slimme digitale tools die bouwprocessen vergemakkelijken. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de gebundelde krachten een groeiversnelling kunnen bewerkstelligen en mogelijkheden kunnen creëren om onze ambitieuze groeiambities waar te maken.”

Deel:

Kom in contact met ons team

Kies a.u.b. de manier waarop je graag met ons in contact wilt komen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Terugbellen

Terugbelservice
We nemen telefonisch contact met je op
E-Mail service
We nemen contact met je op via e-mail