Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

Pipelife Raineo®: dé oplossing voor het beheer van regenwater

Wij ervaren allemaal de huidige uitzonderlijke weersomstandigheden als gevolg van klimaatveranderingen op aarde: overmatige regen, lange periodes van droogte, warmte en plotselinge overstromingen.

Plotselinge overstromingen en het gebrek aan oplossingen voor watermanagement hebben bijgedragen aan erosie, watervervuiling en zelfs hogere belastingen. Zonder een systeem zoals de gepatenteerde Raineo® oplossing die Pipelife nu vol trots aanbiedt, zullen we nooit in staat zijn water op een effectieve wijze te verzamelen, vast te houden en opnieuw te gebruiken.

Raineo® voorkomt watervervuiling en overtollig water maar kan ook fungeren als water-opslag. Het opgeslagen, herbruikbare water kan vervolgens worden gebruikt voor sanitaire doeleinden of irrigatie. Raineo® zal decennia lang zorgdragen voor deze waardevolle bron, op welke manier het dan ook wordt toegepast.

Raineo®: wateroverlast is een keuze!

Alle onderdelen van het Raineo® systeem zijn op maat te maken en zijn ingedeeld volgens een vast patroon, de Raineo® cyclus:

  • Opvangen en afvoeren,
  • Zuiveren,
  • Veilig opslaan van water,
  • Inspectie en onderhoud.

Raineo®: voor vandaag én morgen

Het Raineo® systeem is ontworpen voor ondergronds gebruik. Het functioneert onder diverse omstandigheden en voor uiteenlopende doeleinden. Omdat Raineo® onder de grond wordt ingegraven zullen er geen ontsierende onderdelen zichtbaar zijn. Dit is van belang in verband met het brede scala aan situaties waarin Raineo® kan worden gebruikt, zoals:

  • Parkeerplaatsen en wegen
  • Stedelijke agglomeraties
  • Stadions en sportvelden
  • Luchthavens
  • Commerciële en Industriële gebieden
  • Landbouw gebieden

Met Raineo® heeft de ontwerper, de opdrachtgever en de gemeenschap de keus om regenwater op een doelmatige wijze te beheren, op welke wijze men dit ook wenst te doen. Raineo® is niet alleen ontworpen voor de huidige behoeften maar is ook klaar voor de toekomst.

Raineo®: onze techniek

Een typisch systeem is opgebouwd uit alle elementen van de Raineo® cycle: Opvangen en afvoeren, Zuiveren, Veilig opslaan van water, Inspectie en onderhoud. Het Raineo® project zal bestaan uit producten die het regenwater opvangen en snel afvoeren naar een plek waar het niet in de weg staat. Het water zal altijd via een bezink-, zandvang en/of filtersysteem geleidt worden en uitmonden in een al dan niet tijdelijke opslag in de vorm van SpaRc Infiltratieboxen of –buizen. Afhankelijk van de situatie zijn deze laatste uitgevoerd met een gecontroleerde uitstroomvoorziening, ontluchting en terugstroombeveiligingen.

Opvangen en afvoeren

Regenwater wordt opgevangen in dakgoten, lijnafwatering en kolken en van daaruit via buizen en inspectieputten afgevoerd. Zo zijn daar de Renofort 3 lagen PVC buizen, Pragma® Polypropyleen gestructureerde buizen en Renoflow Polypropyleen inspectieputten.

Zuiveren

Zandvang en bladfilters zijn essentieel om een langdurige en probleemloze werking van het Raineo® system te garanderen. Daarnaast is het van belang dat water wat aan de omgeving wordt teruggegeven of wordt hergebruikt schoon is. Zo filtert het SpaRc Hydrosyteem 1000 zware metalen en PAK’s uit afvloeiend regenwater.

Veilig opslaan van water

Water kan tijdelijk opgeslagen worden op een plek waar het niet in de weg staat. Hiervoor kunnen de SpaRc Infiltratie Boxen gebruikt worden maar ook het SpaRc PVC IT-riool of het Pragma® PP IT-riool. Afhankelijk van de situatie kunnen zo zeer sterke systemen gebouwd worden voor infiltratie, attenuatie of opslag van water. Hierbij moet ook een bijzondere toepassing als drainage niet vergeten worden.

Inspectie en onderhoud

Hoewel het complete Raineo® systeem weinig onderhoud nodig heeft is een regelmatige inspectie zeker nodig. Raineo® biedt de beheerder hiervoor alle mogelijkheden. Al bij het ontwerp wordt hiermee rekening gehouden en dankzij de open structuur van het hele systeem kan alles bekeken worden en zijn er geen verstopte verrassingen!

Raineo®: het ontwerp

Regenwater management systemen hebben allen hun specifieke eigenschappen. Pipelife, als specialist, kent deze eigenschappen en is op basis hiervan een gedegen gesprekspartner voor opdrachtgevers, ontwerpers, architecten en aannemers.

Ieder onderdeel van het Raineo® systeem moet decennia lang meegaan. Om deze reden wordt alles door Pipelife zelf ontwikkeld en geproduceerd uit hoogwaardige kunststoffen. De kritische componenten worden om dezelfde reden alleen uit nieuw materiaal gemaakt en niet uit gerecycled materiaal. Dit proces staat borg voor een sterk en zeer duurzaam product.


Naar boven

1RAINEO-2000620x413px
2RAINEO-2000620x412px
3RAINEO-2000620x620px
4RAINEO-2000566x620px