Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

The Green Village: duurzaam wonen en leven

Op maandag 1 oktober vond de start van de bouw van het waterstofnet in The Green Village plaats. The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Pipelife is trots om te kunnen melden dat het de PVC gasbuizen en hulpstukken voor dit project mag leveren aan de gezamenlijke netbeheerders.


The Green Village is een laboratorium in de open lucht, waarin men experimenteert met nieuwe technologieën gericht op wonen en leven. Om deze experimenten mogelijk te maken, wordt een flexibel Omgevingsplan opgesteld, in de vorm van een experiment vooruitlopend op de Omgevingswet die vanaf 2021 geldt. Het is voor het eerst dat de gemeente met een dergelijke aanpak werkt. De ondervindingen worden meegenomen in het vaststellen van één Omgevingsplan en één participatie-aanpak voor Delft.


In het onlangs verschenen rapport van Kiwa over toekomstbestendige gasdistributienetwerken is aangetoond dat het huidige gasnetwerk geschikt te maken is voor waterstof. The Green Village is een fantastische mogelijkheid om een platform te creëren waarmee in de praktijk kennis en ervaring opgedaan kan worden.

 

IMG_6097
The Green Village in Delft
IMG_6101