Choose your region
Werken bij Pipelife!
Reageer · Languages: NL | EN
Menu

CO2 Prestatieladder

Certificaat

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in handboek versie 3.0, 10 juni 2015.

3.A.1. Inventaris conform ISO 14064-1

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II.
CO2-emissies conform ISO 14064-1.

3.A.2. Verificatie inventaris

De emissie inventaris is door een certificerende instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

3.B.2 Energie Management Programma

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

De voortgang van de verbeteracties en de resultaten zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

  • CO2footprint rapport (scope 1 & 2 emissies) -> zie 3.A.1
  • Pipelife streeft naar een minimale reductie van 4% van haar CO2 uitstoot in 2016 ten opzichte van 2010. De reductiedoelstellingen en de voortgang zijn beschreven in de Carbon Footprint rapportages.

Initatieven en ideeën kunt u mailen naar:
info@pipelife.com

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact openemen met:
Pipelife Nederland B.V., de heer R. de Boer, Kwaliteitsmanager
telefoon: +31 228 355 555
website: www.pipelife.nl

3.C.2 Communicatieplan

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

Communicatie verloopt o.a. via de website, rechtstreeks via klantcontacten, interne en externe nieuwsbrieven en beurzen waar Pipelife NL aanwezig is. Voor meer info zie het communicatieplan.

3.D.1 Deelname Initiatief

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.

Gebioriënteerde PVC-buis
Een gebioriënteerde PVC-buis is een PVC-buis die tijdens productie in 2 richtingen wordt verstrekt. Hierbij wordt de structuur van de molecuulketens gewijzigd waardoor de eigenschappen van het materiaal aanzienlijk verbeteren. Hierdoor kan met dunnere wanden ten opzichte van traditioneel geproduceerde PVC-buizen dezelfde drukklasse worden bereikt.
Pipelife heeft hiertoe, samen met de leverancier van productie-apparatuur, een compleet nieuwe productielijn ontwikkeld. Na de toepassing van deze buizen in de waterleiding en riolering, is Pipelife bezig deze nieuwe generatie PVC-buizen ook in de gasmarkt te introduceren. Hiervoor vindt overleg plaats met de certificeringsinstantie en de gasbedrijven.

Ladder