Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO - ONZE ZORG

MVO is meer dan alleen het maken van gedurfde uitspraken op websites van bedrijven. Door het betrekken van de werknemers en door de bewustwording ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verbeteren, ontstaat een ander perspectief binnen Pipelife. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van People, Planet en Profit. Op deze wijze blijven wij een duurzame onderneming die continu in ontwikkeling is in goede harmonie met onze omgeving.

Onze belofte

Duurzaamheid van het milieu staat centraal in de wereld van kunststof buis-technologie. Bewust van de vele groepen die wij bedienen heeft Pipelife een verbintenis tot Corporate Social Responsibility (CSR) dat wij uitdragen in al onze activiteiten over de hele wereld. Wij nemen dan ook de verantwoordelijkheid op ons voor de impact van onze activiteiten op het milieu, klanten, werknemers, omgeving en alle andere betrokkenen binnen de publieke sfeer.

Ons plan

Als lid van The Plastic Pipe & Fittings Association (TEPPFA), speelt Pipelife een leidende rol spelen in het bevorderen van de milieuvoordelen van kunststof leidingsystemen. Deze aandacht voor onze producten strekt zich uit over de volledige levenscyclus, van grondstof tot productie en distributie, tot het einde van de levensduur en recycling.

Ons innovatieprogramma wat zich uitstrekt over het gehele bedrijf wordt continue gevoed door ideeën van onze medewerkers om nieuwe producten en diensten in te voeren of bestaande te verbeteren. De medewerkers zijn essentieel voor het succes van Pipelife daarom creëren we een veilige, gezonde en productieve werkomgeving. Hun betrokkenheid en expertise worden zeer gewaardeerd.

Ieder jaar publiceert Pipelife zijn elektrische energie verbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en hergebruik statistieken. In de nabije toekomst, zullen wij deze rapportage uitbreiden om stap-voor-stap al onze MVO-cijfers te introduceren. Deze zullen onder andere milieudoelstellingen, gedragscodes, sociale prestaties, evenals de belangrijkste indicatoren voor veiligheid en gezondheid bevatten.

Onze vooruitgang

Pipelife heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in het reduceren van haar energiegebruik en initiatieven hiertoe op te zetten of te ondersteunen. Al jarenlang is Pipelife deelnemer aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Als deelnemer dient hiervoor een energie-efficiëntie plan te worden opgesteld met reductiemaatregelen. Om de voortgang hiervan te bewaken moet jaarlijks aan RVO worden gerapporteerd. Ook is Pipelife al weer een aantal jaren gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. In de rapportages hiervoor is de voortgang te volgen.

Onze doelstellingen

Een belangrijk onderdeel van onze strategie is het actief nastreven van onze reductie doelstellingen. Goede vooruitgang is tot dusver geboekt bij het realiseren van deze doelstellingen. De uitstoot van CO2 (ton) en het waterverbruik zijn verminderd en het gebruik van gerecycleerd materiaal is sterk toegenomen. Door het motiveren van onze medewerkers zullen we trachten de doelstellingen te bereiken binnen de gestelde termijn.

Ons doel

In de huidige competitieve wereld erkent Pipelife het belang en het voordeel wat wordt geboekt door haar MVO-beleid te promoten. Het MVO-beleid is daarom een geïntegreerd onderdeel geworden van onze strategie en in onze dagelijkse activiteiten.

WB

Sustainability Wienerberger

clouds_300

Initatieven van Pipelife Internationaal

Links

LogoWikipedia

MVO op Wikipedia

LogoMVONederland

MVO Nederland

LogoMVOPlatform

MVO Platvorm

LogoRijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken

LogoInternationaalOndernamen

Internationaal Ondernemen

PeopleProfit