Choose your region
Werken bij Pipelife!
Contact · Languages: NL | EN
Menu

Inventarisatie

Meest recente rapportages

CFA rapport 2019

Rapportage basisjaar
CFA rapport 2010

Rapportage & Voortgang

Pipelife Nederland heeft in 2010 voor het eerst haar carbon footprint vastgesteld en sindsdien wordt deze elk half jarr geinventariseerd.

De Carbon Footprint Analyse is uitgevoerd volgens de opzet van het Greenhouse Gas (GHG ) protocol. De organisatie grenzen zijn gekozen op basis van de ‘control approach’ . Dit betekent dat binnen de analyse de bedrijfslocaties, middelen en medewerkers zijn meegenomen die werken bij Pipelife Nederland.

Het vaststellen van de organisatie grenzen betekent tevens het identificeren van de GHG-emissies en absorptie door de activiteiten van de organisatie en het categoriseren in directe emissie door verbranding van grondstoffen, indirecte emissie door energiegebruik en overige indirecte emissies. Het behelst tevens het bepalen welke andere indirecte emissie wordt gekwantificeerd en gerapporteerd.

Het GHG identificeert drie bronnen van emissie, bekend als scopes:

Scope I

Scope I omvat de directe emissies die onder het eigen beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines en verwarmingsinstallaties, zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn of geleased worden door de rapporterende organisatie. Ook omvat scope 1 het beheer van emissies door toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties. Dit conform de STEK regelgeving.

Scope II

Scope II omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte en de indirecte emissies als gevolg van het zakelijk verkeer met privé voertuigen en het vliegverkeer.

Scope III

Scope III omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer. Ook omvat het de productie van ingekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer.

Totaal tabel inventarisatie 2019
Totaal tabel inventarisatie 2019