Choose your region

Reageer · Languages: NL | EN
Menu

Reductie

Energie- en CO2-reductiebeleid

Pipelife is zich bewust van de milieu-effecten van haar energieverbruik en heeft zich daarom ten doel gesteld het energieverbruik op structurele wijze te verlagen en de energie efficiency van haar processen te verbeteren. Om dit te bereiken heeft Pipelife een energiemanagement systeem ingericht conform ISO 50001, neemt zij deel aan het Meerjaren Energiebesparings-programma rubber, lijm- en kunststofindustrie MJA) en heeft diverse reductiemaatregelen in gang gezet.

Persoonlijk bewustzijn

Het persoonlijk bewust maken van de medewerkers is wellicht de meest voor de hand liggende reductiemaatregel. Door het milieu-effect van hun handelen zichtbaar te maken worden de medewerkers zich bewust van hun handelen. Het licht uitdoen, de kachel lager zetten of de machine uitzetten zijn eenvoudige handelingen waarmee toch al een aanzienlijke besparing kan worden bereikt.

Groen investeren

Bij elke investering is één van de criteria het energieverbruik. Het energieverbruik wordt getoetst en meegenomen in de uiteindelijke beslissing tot aankoop. Daarnaast wordt het energieverbruik van machines gemeten. Als blijkt dat deze te hoog is worden maatregelen getroffen of kunnen deze worden vervangen.

Green car policy

Bij de aanschaf van zakenauto’s wordt een groen beleid gehanteerd. De auto’s die worden aangeschaft dienen te zijn voorzien van energielabel A of B.

Isolatie machines

In de productie loopt een project om de machines te isoleren. Daar waar warmte verloren gaat wordt isolatie aangebracht. Op deze manier kan het energieverbruik per lijn wel tot 5% worden gereduceerd. Daarnaast heeft Pipelife inmiddels 2 spuitgietmachines voorzien van ecodrive waarmee tot 23% energiebesparing kan worden bereikt

Energiezuinige verlichting

Voor verlichting wordt alleen nog gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting. Daarnaast wordt de bestaande verlichting nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Door het toepassen van zuinigere alternatieven, het aanpassen van het lichtplan en het toepassen van sensoren is nog een aanzienlijke besparing te behalen.

Kantoorapparatuur

Bij de aanschaf van kantoorapparatuur wordt kritisch gekeken naar het energieverbruik. Zo zullen bijvoorbeeld de koffie-automaten worden vervangen door energiezuinige exemplaren.

Groene stroom

Daar waar mogelijk zal Pipelife overschakelen op groene stroom.

Onze kwantitatieve reductiedoelstellingen en het overzicht van het energiemanagement systeem zijn beschreven in onze halfjaarlijkse Carbon Footprint rapportages. Hiervoor verwijzen wij u graag naar deze rapportages.

ReduceCO2